Tietosuojaseloste 

Voimassa 10.8.2020 lähtien


Henkilötietojen lainmukainen ja turvallinen käsittely on Lifestyle Atelier Oy:lle ensisijaisen tärkeää. Lifestyle Atelier Oy on sitoutunut noudattamaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, viranomaisten antamia ohjeistuksia, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

Kerromme tässä tietosuojaselosteessa mitä tietoja keräämme, miten ja mihin tarkoitukseen, miten tietoja käsitellään, kenelle tietoja voidaan luovuttaa, sekä miten asiakas voi vaikuttaa omien tietojensa käsittelyyn. Lisäksi tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten käytämme evästeitä verkkosivullamme www.mallashop.com.


1. Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Lifestyle Atelier Oy (Y-tunnus: 3120148-9)

Osoite: Laippatie 5, 00880 Helsinki

Puhelinnumero: +358 443 587 119

Sähköpostiosoite: info@mallashop.com


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Katri Korpinen, Lifestyle Atelier Oy / Malla

Laippatie 5, 00880 Helsinki

info@mallashop.com


3. Rekisterin nimi

Malla verkkokaupan asiakasrekisteri


4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen ja ylläpitoon
 • Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin
 • Tilastollisiin tarkoituksiin
 • Markkinointitarkoituksiin, kuten paremman ja henkilökohtaisemman sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

 

5. Rekisterin tietosisältö 

Keräämme asiakkaistamme seuraavia tietoja:

Keräämme ja käsittelemme asiakkaistamme vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Kerättävät tiedot voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Näitä ovat käyttäjän, eli asiakkaan itsensä antamat tiedot, verkkosivujen käytöstä kerätyt tiedot, sekä analytiikan avulla johdetut tiedot.

Mallan verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, vaihtoehtoiset toimitusosoitteet, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta, rekisteröidyn itse antamat ja ilmoittamat muut tiedot, suoramarkkinointiluvat- ja kiellot. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma ilmoitus sekä asiakkaan ostos- ja asiointitiedot Lifestyle Atelier Oy:n tietojärjestelmissä.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Asiakasrekisterien tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa sekä sellaisille yrityksen alihankkijoille, jotka osallistuvat verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseen, kuten suora- tai muun markkinoinnin järjestämiseen, logistiikan, kuten tuotteiden postituksen hoitamiseen, tietojärjestelmien ylläpitoon tai maksupalvelu yhteistyökumppaneillemme, maksujen mahdollistamiseen.

Jos toimintamme edellyttää henkilötietojen siirtoa ulkopuolisille tahoille ja/tai EU/ETA-alueen ulkopuolelle, pidämme huolen siitä, että tiedot ovat asianmukaisesti suojatut ja että kulloinkin voimassa olevia tietosuojalainsäädännön määräyksiä noudatetaan.

Kullekin taholle lähetetään vain palvelun toteutumisen kannalta välttämättömin tieto. Näillä palveluntarjoajilla ei ole oikeutta käyttää tietojasi muuhun kuin palvelun toteuttamiseen. Kaikki tiedonsiirto tapahtuu salattujen yhteyksien kautta.


8. Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Lifestyle Atelier Oy:n asiakasrekisterin tiedot ovat luottamuksellisia. Rekisteriä säilytetään sähköisesti, ulkopuolisilta asianmukaisesti suojattuna käyttämällä organisatorisia ja teknisiä tietoturvakeinoja. Manuaalisesti käsiteltävät, asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa ja kaapeissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterien tietoja työtehtäviensä suorittamiseksi. Henkilötietoja käsittelevää henkilökuntaa sitoo vaitiolovelvollisuus.

Mikäli toimenpiteistämme huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus tai muu vastaava uhka, josta voi aiheutua haitallisia vaikutuksia asiakkaidemme yksityisyydelle, tiedotamme siitä mahdollisimman pian asiakkaillemme ja valvontaviranomaisille soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin, kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi, tai muun pakottavan lainsäädännön takia, myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.


Henkilötietojen käsittelyssä noudatamme muun muassa seuraavia säilytysaikoja:

 • Kirjanpitoainestoa vähintään 6 vuotta tilikauden päättymisen jälkeen
 • Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaushistoria vähintään 6 vuotta viimeisimmästä tilauksesta
 • Asiakaspalvelun viestit vähintään 3 vuotta
 • Arvontoihin ja kilpailuihin osallistuneiden tiedot niiden keston ajan, kunnes voittaja on tavoitettu

Lisäksi säilytämme järjestelmien käytöstä kertyviä lokitietoja ja tietokantojen varmuuskopiota tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä jatkuvuuden varmentamiseksi lainsäädännön edellyttämän ajan.

 

9. Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaana sinulla on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti seuraavat oikeudet:

 • Tarkistusoikeus
 • Oikaisuoikeus
 • Oikeus peruuttaa suostumus
 • Poisto-oikeus

Asiakkaana sinulla on oikeus tarkastaa mitä sinua koskevia tietoja rekistereihimme on tallennettu. Tietosuoja-asetuksessa säädetyissä tapauksissa asiakkaalla on myös oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista tai henkilötietojensa poistamista. Mikäli havaitset virheitä omissa tiedoissasi, sinulla on oikeus esittää pyyntö virheellisen tiedon korjaamiseksi ja poistamiseksi. Rekisteröityneenä asiakkaana voit myös itse määrittää, korjata tai poistaa antamisiasi tietoja omalta asiakastilisivultasi. Asiakkaana sinulla on myös oikeus saada antamasi henkilötiedot siirretyksi rekisteristämme koneluettavassa muodossa. Mikäli tietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi. Asiakkaalla on oikeus myös vastustaa tietojensa käsittelyä oikeutetun etumme perusteella, suoramarkkinointiin tai suoramarkkinointiin liittyvään profilointiin. Kiellosta huolimatta rekisteröidyille voidaan lähettää tilauksia ja asiakkuutta koskevaa tietoa, joka on välttämätöntä tilausten ja asiakkuuden käsittelemiseksi. Suoramarkkinoinnin voi peruuttaa jokaisen uutiskirjeen yhteydessä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Oikeuksiasi ja muita asiakastietojasi koskevat pyynnöt tai kysymykset voit toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Korjauspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse.

Lifestyle Atelier Oy soveltaa näihin pyyntöihin kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä noudattaa tehtyihin pyyntöihin liittyviä, mahdollisia pakottavaan oikeuteen perustuvia rajoituksia. Lifestyle Atelier Oy voi pyytää sinua varmentamaan henkilöllisyytesi ja tarkentamaan pyyntöäsi ennen sen käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella esimerkiksi silloin, kun Lifesyle Atelier Oy:lla on oikeus tietojen säilyttämiseen sopimuksen täytäntöönpanon tai lakisääteinen velvollisuuden vuoksi.

Mikäli havaitset käsittelyssämme tai toiminnassamme puutteita, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus valvontaviranomaisille. Ilmoitathan kuitenkin asiasta myös meille, jotta voimme korjata virheemme.

 

10. Evästeet

Mallan verkkosivuilla www.mallashop.com käytetään evästeitä, sekä muita vastaavia seurantatekniikoita. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka internetselain tallentaa päätelaitteelle. Evästeiden käyttö on turvallista. Evästeet eivät vahingoita päätelaitetta eivätkä ne voi sisältää haittaohjelmia tai viruksia. Käytämme evästeitä helpottaaksemme verkkokaupassa asiointia, sekä analysoidaksemme, miten voisimme kehittää palveluamme. Evästeet ovat selainkohtaisia, eikä henkilöä voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Voit valita selaimesi asetuksista hyväksytkö evästeiden käytön. Huomioithan, että mikäli et hyväksy evästeiden käyttöä, tämä voi rajoittaa merkittävästi sivustomme ja palveluidemme toiminnallisuutta, kuten tilauksen tekoa verkkokaupastamme. Sivujemme selausta seuraavia yhteistyökumppaneitamme ja kolmansia osapuolia ovat Google, Facebook ja MailChimp.

 

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ajoittain. Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.